Omschrijving

In de training voor keurmeesters zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- achtergronden keuringen;
- wetgeving, ARBO-wet en productaansprakelijkheid;
- normen;
- typen ladders, trappen en rolsteigers;
- materiaalsoorten;
- constructief inzicht;

Leerdoel

Deelnemers worden opgeleid voor het keuren van ladders, trappen en rolsteigers volgens het Arbobesluit, Machinerichtlijn en de NEN 2484

Doelgroep

Medewerkers die zijn belast met het keuren van ladders, trappen en rolsteigers (draagbaar klimmaterieel).

Werkvormen

Doceren theorie, wettelijk kader, normen en technieken. Discussie over, en oefening van praktische toepassing.