Omschrijving

Het opstellen van Risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E), machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, het opstellen van procedures en instructies, veiligheidsplannen, veiligheidsadviezen en het houden van toezicht uitgebreid aan de orde in deze veiligheidsopleiding.

Leerdoel

Na het volgen van onze Middelbare Veiligheidskunde opleiding MVK bent u in staat veiligheidsrisico’s te herkennen en veiligheidsmaatregelen te nemen en te beheersen. Met het diploma MVK bent u een allround en officieel erkend middelbaar veiligheidskundige MVK.

Werkvormen

Onze betrokken en ervaren vakdocenten richten zich in het bijzonder op de praktijk van de veiligheidskundige. De focus ligt daarbij op veiligheidskundige thema’s, zoals het signaleren, verminderen en beheersen van basisrisico’s.

Door de praktijkgerichte opdrachten is de deelnemer direct al bezig met het toepassen van de opgedane kennis. De individuele begeleiding sluit daar direct op aan. Deelnemers van onze Middelbare Veiligheidskunde opleiding MVK zijn hierdoor heel resultaatgericht bezig.