Omschrijving

- Relatie Arboregelgeving en de normen
- Gevaren door elektriciteit
- Introductie NEN-EN 50110 en NEN 3140
- Onderwerp en toepassingsgebied
- Termen en definities
- Arbeid: de indeling van werkzaamheden, afstanden en werkzones (gedeeltelijke) bescherming

Leerdoel

Na het doorlopen van de cursus bent u in staat allerlei situaties op hun veiligheid te beoordelen en voldoet u aan één van de voorwaarden om door de werkgever te worden aangewezen tot werkverantwoordelijke, installatieverantwoordelijke, ploegleider, vakbe

Doelgroep

Eenieder die werkzaamheden verricht aan, met of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties en eenieder die binnen het bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van de Arbowet.

Werkvormen

De theorie wordt ondersteund met foto's, videobeelden en praktijkvoorbeelden. De NEN-EN 50110 dient om de 2 à 3 jaar herhaald te worden.