Omschrijving

Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten.

Iedere organisatie dient minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij minder dan 25 medewerkers

Leerdoel

De taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie genoemd zullen zijn. Een preventiemedewerker dient daarom na afloop van deze cursus in staat te zijn

Doelgroep

Alle medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.