Omschrijving

Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten.

Iedere organisatie dient minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze rol vervullen.

De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

Tijdens de cursus Preventiemedewerker komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Functie en taken van de preventiemedewerker.
- Arbeidsrisico’s in de organisatie.
- Arbowetgeving.
- Algemene basiskennis RI&E, waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn.
- Basiselementen ergonomie, agressie & geweld en fysieke belasting.
- Communicatieve vaardigheden.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Leerdoel

De taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie genoemd zullen zijn. Een preventiemedewerker dient daarom na afloop van deze cursus in staat te zijn tot o.a.:
- Het geven van simpele oplossingen en adviezen over preventie.
- Het uitvoeren van een eenvoudige Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).
- Het registreren en onderzoeken van ongevallen.
- Het coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden.
- Het geven van voorlichting over veilig en gezond werken.
- Aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Arbeidsinspectie en Arbo-dienst.

Het aantal preventiemedewerkers per bedrijf is afhankelijk van de aard, omvang, spreiding en risico’s van de bedrijfsvoering.

Doelgroep

Alle medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.