Omschrijving

Per 1 juli 2005 (maar uiterlijk op 1 januari 2006) moet een werkgever met minimaal 15 werknemers ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Deze medewerker functioneert naast de interne of externe gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Bij minder dan 15 werknemers mag u zelf de preventiemedewerker zijn. Daarvoor is wel overeenstemming nodig, al of niet collectief, met de personeelsvertegenwoordiging. In alle gevallen moet er in voorkomende gevallen wel een bedrijfsarts beschikbaar zijn. U mag niet iemand van buiten uw bedrijf aanstellen als preventiemedewerker.

Taken van de preventiemedewerker:
- het meewerken aan het verrichten en opstellen van RI&E
- het samenwerken met en adviseren aan de OR / personeelsvertegenwoordiging
- het uitvoeren van preventietaken (voortkomend uit het plan van aanpak)
- zorg voor dagelijkse veiligheid op de werkvloer
- bewaakt het juiste gebruik van hulp- en beschermingsmiddelen
- geeft instructie over het werken met gevaarlijke stoffen

In de RI&E moet de organisatie aangeven hoeveel preventiemedewerkers er nodig zijn en wat ze precies moeten (gaan) doen.

Leerdoel

Een preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico's binnen het bedrijf.

Doelgroep

In veel organisaties kan de reeds bestaande arbocoördinator de rol vervullen van de preventiemedewerker.