Omschrijving

De inhoud van de opleiding is afgestemd op de situatie die voorkomt op de lokatie.

De ontwikkelde modules bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderwerpen:
- De soorten en functies van transportmiddelen.
- De meest voorkomende stellingen, verpakkingseenheden en opslagmiddelen.
- De mechanica en de onderhoudshandelingen zoals brandstof bijvullen, accu’s laden, wisselen van accu's, wisselen van gastanks, wisselen van opzet- en hulpstukken en dit op de juiste, veilige wijze kunnen uitvoeren.
- De (rij)techniek, zoals de techniek van aanrijden, op de juiste wijze lasten kunnen oppakken, verplaatsen en wegzetten, de bochtentechniek, het rijden op hellingen en het beoordelen van de maximale belasting van het voertuig met de diverse lastdragers.
- De controle van het voertuig.
- De specifieke voorschriften.
- Een praktijkdeel waarin de bovenstaande theoretische onderdelen terugkomen en geoefend worden.

Leerdoel

De deelnemers worden door het volgen van deze opleiding in staat gesteld veilig te rijden met de heftruck en/of andere vervoermiddelen voor horizontale en verticale verplaatsing. Doordat opleiding plaatsvindt op het bedrijfsterrein van de opdrachtgever is de berijder bekend met de daar voorkomende situaties, de in te zetten vervoersmiddelen en producten.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor deelnemers die werkzaamheden uitvoeren met een heftruck, stapelaar of reachtruck.

Werkvormen

De minimumleeftijd van de deelnemer(s) is 18 jaar. De leeftijd kan worden bijgesteld naar 16 jaar indien de deelnemer(s) werkzaamheden uitvoeren onder toezicht en in een aantoonbaar veilige werksituatie.Voor deelnemers die nog geen ervaring hebben met het rijden op de heftruck, dient gekozen te worden voor een opleidingsduur van 2 dagen (zie 51004), inclusief het examen.Deelnemers waarvan voor aanvang van de opleiding aangegeven is dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen het examen mondeling afleggen. Hieraan zijn geen meerkosten verbonden.