Omschrijving

- regelgeving
- risico's en preventie
- gevaarlijke stoffen
- brand- en explosiegevaar
- veilig werken met gereedschappen
- hijsen en tillen
- voorkomen van struikelen, glijden en verstappen
- werken op hoogte
- persoonlijke beschermingsmiddelen
- werkver

Leerdoel

-Deelnemers kunnen na afloop van de cursus:
- aangeven hoe werkzaamheden veilig moeten worden uitgevoerd
- risico’s herkennen en tot een minimum beperken
- een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van
- de veiligheid op de werkplek

Doelgroep

Heftruckchauffers, Vrachtautochauffers, machinisten, operators e.d.

Toelating

Beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk