Omschrijving

>Basiskennis Arbowetgeving
>Basiskennis veiligheid
>Basiskennis gevaarlijke stoffen
>Basiskennis brand en explosie
>Persoonlijke beschermingsmiddelen
>Veilig werken in besloten ruimten
>Veilig werken met handgereedschap
>Veilig werken met apparaten
>Veilig tillen
>Veilig werken met hijsmiddelen
>Veilig werken op hoogte
>Veilig werken met elektriciteit
>Proefexamen

Leerdoel

Na de nodige zelfstudie en een examentraining wordt de deelnemer in staat geacht het examen “Basisveiligheid VCA” met goed gevolg af te ronden.

Doelgroep

Deze training is met name bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA-gecertificeerd bedrijf.

Werkvormen

Het trainingsmateriaal is voorzien van voorbeelden, cases, praktijkopdrachten en samenvattingen. Handig te gebruiken, ook als naslagwerk.

Toelating

Een vooropleiding is niet vereist.