Omschrijving

- Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
- Hoe ontstaan ongevallen?
- Het bevorderen van veilig werken
- Veiligheidsprocedures
- Taak-risico-analyse
- Bedrijfsnoodplan
- Gevarenbronnen
- Toxicologie
- Ergonomie

Leerdoel

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat:
- Werkzaamheden organiseren zodat de kans op ongevallen zo klein mogelijk wordt.
- Maatregelen nemen om onveilige situaties en handelingen te voorkomen
- Medewerkers motiveren veilig en verantwoord te werk

Doelgroep

Leidinggevenden die werkzaam zijn op plaatsen met een verhoogd risico. Te denken valt aan: (meewerkend) voorlieden, ploegleiders, projectleiders, uitvoerders.