Omschrijving

- Kennis over inzet hulpdiensten
- Analyse beleid en regelingen eigen organisatie
- Relatie met de Ondernemingsraad
- Geheimhouding
- Jaarverslag
- Omgaan met conflicten
- Claims en jurisprudentie
- Discriminatie
- Advisering
- Uitwisseling ervaringen met

Leerdoel

U werkt als vertrouwenspersoon. U bent op de hoogte van theorie en praktijk. Nu zoekt u een stuk verdieping in uw vak. U bent op zoek naar nóg meer theoretische kennis. U zoekt meer handvatten voor uitdagende gesprekken. U zoekt sparringpartners die het

Doelgroep

U bent al enige tijd vertrouwenspersoon en heeft de ontwikkelingen bij gehouden de theorie en vaardigheden van de basismodule zijn vertrouwd. U wilt graag uw functie als vertrouwenspersoon verdiepen.