Omschrijving

- Wat is klantgerichtheid? Waarom klantgericht zijn?
- Hoe klantgericht zijn we op dit moment?
- Wat is de relatie tussen klantgerichtheid en communicatie?
- Welke communicatiestijl hanteren we nu richting onze klanten?
- Hoe kom je te weten wat je kl

Leerdoel

- Er ligt een actieplan om de kantgerichtheid te verbeteren
- Iedereen is alert op behoeften en signalen van klanten
- Er wordt op effectieve wijze tijd en energie besteed aan een goede relatie
- Er is een methode om te inventariseren wat wensen en kl

Werkvormen

We zorgen voor inzicht, verdieping en het aanscherpen van vaardigheden door aantrekkelijke werkvormen te gebruiken waardoor de training niet alleen leerzaam maar ook leuk is. We werken vaak in kleine groepjes van wisselende samenstelling om zo ook van elk