Omschrijving

Goed onderhandelen is voor de (assistent) inkoper onmisbaar voor het
goed uitvoeren van zijn/haar functie. In deze basistraining onderhandelen
worden inkopers getraind in het effectief en doelgericht onderhandelen.
Door het volgen van deze training vergro

Leerdoel

Na deze training heb je:
- Een uitgebreide reader als naslagwerk
- Een goede voorbereiding van een inkooponderhandeling
- Een bewuste keuze voor onderhandelingstactieken
- Verbeterde vaardigheid in het toepassen van tactieken
- Een gestructureerde gesprek

Doelgroep

Operationeel/tactisch inkoper al dan niet met opleiding NEVI MIL