Omschrijving

De opleiding Expert - NEVI 2 bestaat uit 7 modules en een afsluitende praktijkopdracht:
- Inkoopproces gevorderd - privaat of Inkoopproces gevorderd - publiek
- Maatschappelijk verantwoord inkopen (start vanaf september 2013)
- Contract- en leveranciersma

Leerdoel

Het programma Expert - NEVI 2 richt zich op verdieping van kennis en vaardigheden van een inkoopprofessional. Na afronding van Expert - NEVI 2 heeft u de expertise om een (complex) inkooptraject zodanig in te richten en uit te (laten) voeren, dat de inkoo

Doelgroep

Personen die langere tijd op een inkoopafdeling werken en Professional - NEVI 1 succesvol hebben afgerond.