Omschrijving

De cursus is modulair van opzet. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Logistieke Organisatie
- Magazijn
- Voorraadbeheer
- Extern transport
- Douane
- Veiligheid, kwaliteit en milieu
- Automatisering

Leerdoel

Aan het eind van de cursus hebben deelnemers kennis van en inzicht in:
- Het begrip integrale logistiek.
- de plaats en functie van logistiek in een organisatie.
- De relatie tussen logistiek en andere afdelingen.
- De in te zetten hulpmiddelen in een magazijnomgeving.
- Voorraadbeheer en de relatie met customer service.
- Alle facetten van extern transport, zowel nationaal als internationaal transport.
- De rol en functie van zorgsystemen in een organisatie.
- Het belang van automatisering in de logistiek.
- Het voortraject en de implementatie van een automatiseringsproject.
- Douaneaspecten.
- Invloed van veiligheid, kwaliteit en milieu op logistiek.

Doelgroep

Medewerkers die hun logistieke kennis willen verbreden.

Toelating

geen vereisten