Omschrijving

- Beoordelings- en functioneringsgesprekken als onderdeel van een continueproces
- Uitleg, doel en aanpak van beoordelings- en functioneringsgesprekken van uw medewerkers
- Vaststellen van beoordelingscriteria en ­normen
- Maken van beoordelingen
- C

Leerdoel

Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van het personeelsmanagement. Na deze training bent u in staat:
-een op de bedrijfssituatie afgestemde systematiek van beoordelen en functioneringsgesprekken te hanteren
- het wat,

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ondernemers en leidinggevenden die de communicatie en afstemming met de medewerkers over het functioneren willen verbeteren met behulp van functioneringsgesprekken en beoordelingssystemen.

Werkvormen

Bij IMK Opleidingen begint het leren al direct na inschrijving. Wij bieden u een breed leerconcept, waarvan de training de kern vormt. Vooraf ontvangt u digitaal een preview van het lesmateriaal inclusief voorbereidingsopdracht. De training zelf is bijzon