Omschrijving

Tijdens deze cursus staan uw eigen praktijksituatie en uw persoonlijke leerdoelen centraal. De cursus is een mix van theorie en praktijk, met het accent op 'doen'. Tijdens het hele trainingstraject coacht u veel en wordt u gecoacht, steeds gevolgd door fe

Leerdoel

Na deze training heeft u visie op coachend leidinggeven en kent u uw eigen profiel en stijl als coachend leider. Daarnaast:
- kunt u medewerkers op een coachende manier aansturen
- hanteert u de uitgangspunten van Resultaatgericht Management
- bent u leer

Doelgroep

U heeft minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende of in het uitvoeren van leidinggevende taken met resultaatverantwoordelijkheid; wilt bereiken dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor inhoudelijke en ontwikkelresultaten;

Werkvormen

De totale doorlooptijd van de training bedraagt 3 maanden. De training bestaat uit een doelstellend gesprek, 3 blokken van 2 dagen en intervisiebijeenkomsten.

Doelstellend gesprek
In een persoonlijk gesprek met uw trainer bespreekt u uw achtergrond, bewe