Omschrijving

Tijdens deze cursus staan uw eigen praktijksituatie en uw persoonlijke leerdoelen centraal. De cursus is een mix van theorie en praktijk, met het accent op 'doen'. Tijdens het hele trainingstraject coacht u veel en wordt u gecoacht, steeds gevolgd door feedback.

De volgende onderdelen komen aan bod:
- visie op coachen als instrument bij resultaatgericht managen en zelfsturing
- werken als leidinggevende vanuit een meer coachende grondhouding
- relatie coachend leidinggeven, organisatiedoelen en organisatiecultuur
- coachingscyclus voor leidinggevenden
- coachingsvaardigheden bij 'alledaagse' coachingssituaties (o.a. luisteren, vragen stellen, feedback geven, observeren, interventiestijlen)
- kunnen schakelen op verschillende niveaus van communicatie
- aandacht voor de dilemma's tussen de rol als coach en de rol als leidinggevende
- omgaan met weerstand van medewerkers
- onderkennen en beïnvloeden van
- randvoorwaarden in de organisatie
- coachen op competenties

Leerdoel

Na deze training heeft u visie op coachend leidinggeven en kent u uw eigen profiel en stijl als coachend leider. Daarnaast:
- kunt u medewerkers op een coachende manier aansturen
- hanteert u de uitgangspunten van Resultaatgericht Management
- bent u leer- en competentiegericht
- helpt u medewerkers bij hun ontwikkeling naar zelfsturing
- werkt u met de coachingscyclus
- kunt u omgaan met de dubbelrol van coach en beoordelaar
- past u uw leiderschapsstijl aan aan de ontwikkeling van de medewerker
- ondersteunt u medewerkers bij hun competentieontwikkeling
- heeft u inzicht in uw eigen coachingsvaardigheden en kunt u deze inzetten om uw medewerkers te inspireren tot het optimaal ontplooien van hun kwaliteiten
- kent u de mechanismen die een rol spelen bij het ontwikkelen van zelfsturing
- kunt u zowel relatiegericht als resultaatgericht handelen en bent u in staat dit te verweven in uw coachende manier van leidinggeven

Doelgroep

U heeft minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende of in het uitvoeren van leidinggevende taken met resultaatverantwoordelijkheid; wilt bereiken dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor inhoudelijke en ontwikkelresultaten;

Werkvormen

De totale doorlooptijd van de training bedraagt 3 maanden. De training bestaat uit een doelstellend gesprek, 3 blokken van 2 dagen en intervisiebijeenkomsten.

Doelstellend gesprek
In een persoonlijk gesprek met uw trainer bespreekt u uw achtergrond, beweegreden om deel te nemen en wederzijdse verwachtingen. Samen formuleert u leerdoelen, mogelijk met behulp van een online competentiescan. U krijgt trainingsmaterialen mee en in veel gevallen ook een voorbereidende opdracht. Dit gesprek duurt een uur en vindt plaats op ons kantoor in Zaltbommel.

Blok 1 t/m 3:
dag 1 van 10.00 tot 20.00 uur
dag 2 van 09.00 tot 15.30 uur