Omschrijving

De leergang is enerzijds gericht op het verbreden van de (basis)kennis over lean en het denken in processen. Anderzijds ligt de focus op het leren begeleiden van verbetertrajecten met als primair doel: mensen bewegen tot resultaten. De insteek van de leergang is praktisch van aard: leren, ervaren en doen. Er wordt ruimschoots aandacht besteed aan praktijkcases vanuit uw organisatie. Middels intervisie worden de deelnemers uitgedaagd sneller, effectiever en duurzamer te blijven ontwikkelen, waardoor de verbeterkennis binnen de organisatie gedeeld en geborgd wordt.

Leerdoel

De deelnemers zijn na afronding van de leergang in staat:
- Zelfstandig verbeterteams te begeleiden.
- Doorlooptijden te verkorten met 50-80%.
- Productiviteitsstijgingen te realiseren van 10-30%.
- Besparingen op te leveren in tijd en geld.
- Mensen te bewegen tot resultaten.

Werkvormen

Op verzoek coacht LeanENT deelnemers na het behalen van het certificaat.