Omschrijving

Een goede leidinggevende communiceert goed, afgestemd op de specifieke situatie en de medewerkers. In deze training ontwikkel je een eigen en overtuigende stijl van leidinggeven. Je leert per situatie leidinggeven, zodat je weet hoe je jouw stijl kunt aanpassen als een bepaalde situatie of medewerker daarom vraagt.

Competenties
Je verbetert de volgende competenties:
- aanspreken
- delegeren
- luisteren
- mensgericht leiderschap
- overwicht
- resultaatgerichtheid
- taakgericht leiderschap
- zelfsturing

Jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling staan centraal. Training en toepassing in de praktijk worden door de gespreide planning voortdurend afgewisseld, zodat de training aansluit op jouw werksituatie. Het trainingsmateriaal bestaat uit opdrachten en beknopte theoretische achtergrondinformatie, zoals modellen, artikelen en checklists.

- Situationeel leidinggeven
- Instructiegesprek
- Coaching
- Motivatie
- Delegeren
- Correctie-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
- Vergaderen

Je werkt veel in subgroepen opdrachten uit en de resultaten worden vervolgens plenair besproken. De trainer werkt bij voorkeur met situaties afkomstig uit jouw werkpraktijk en je oefent diverse gesprekken in rollenspellen.

Leerdoel

Deze training levert het volgende resultaat op:
- Je weet welke stijl van leidinggeven het beste bij jou en je organisatie past.
- Je motiveert en begeleidt je medewerkers beter.
- Je neemt resultaatgerichte besluiten.
- Je scherpt je communicatievaardigheden aan en zet deze effectief in bij het werkoverleg en de beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Doelgroep

Beginnend manager en die zijn/haar leidinggevende capaciteiten wil verbeteren. Die zijn/haar communicatieve vaardigheden verder wil ontwikkelen en meer gesprekstechnieken- en stijlen wil leren.

Werkvormen

ISBW trainingen kenmerken zich door de praktische toepasbaarheid en de verbinding met je werksituatie. Gedurende drie trainingsdagen verhoog je je vaardigheden door oefening. Je verhoogt je inzicht in je eigen gedrag en leert (nieuwe) vaardigheden effectief in te zetten.

Vooraf en tussen de trainingsdagen leg je actief de verbinding met je eigen werk. Je doet een voor- en nameting door middel van een competentiescan. Tussentijds bespreek je in je organisatie je doelstelling en ontwikkelplan en brengt dat weer in op de trainingsdagen. Gedurende de training werk je aan een concreet ontwikkelplan zodat je met jezelf en je mentor of leidinggevende concrete afspraken maakt om ervoor te zorgen dat het geleerde niet na de training wegzakt maar juist steeds meer deel wordt van je dagelijkse praktijk

Toelating

Voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.