Omschrijving

Dag 1 en 2
- Kwaliteiten van een projectmanager
- De drie rollen van de projectmanager
- Ontwikkelen van de projectdefinitie
- Helder communiceren binnen en buiten het project
- Effectief beïnvloeden en draagvlak creëren
- Flexibel en professioneel l

Leerdoel

Na de training bent u (beter) in staat:
- Uzelf als projectmanager te profileren;
- De regie te houden in gesprekken met uw opdrachtgever;
- Uw kwaliteiten effectief in te zetten bij het managen van een project;
- De invloed van de projectomgeving op e

Doelgroep

De training is bedoeld voor projectleiders, -managers en -coördinatoren met meerdere jaren ervaring.

Werkvormen

Voor de training ontvangt u voorbereidend materiaal. De resultaten verwerken we in het programma. Tijdens de training wisselen wij theorie af met veel praktische oefeningen. Zo krijgt u de gelegenheid de kennis en vaardigheden direct toe te passen en aan

Toelating

Kennis op het niveau van de kerntraining Praktisch projectmanagement 1 is vereist.