Omschrijving

>Productiefactoren
>Productieprocessen
>Besturingstechnieken
>Verbetering van de productie
>Productontwikkeling en -innovatie
>Kosten van productie
>Inkoopbeleid en -proces
>Arbo, veiligheid en milieu
>Samenvatting en proefexamen

Leerdoel

Na afloop van de training is de deelnemer in staat met de verkregen kennis en inzicht het productieproces beter te beoordelen en verbeteringen aan te brengen.

Doelgroep

De training “Productiemanagement” is bestemd voor iedereen die een sturende taak heeft in een productieafdeling of daarbij assisteert, zoals productieleiders, voormannen, meewerkende voormannen, chefs en andere leidinggevenden.

Werkvormen

Deze training kenmerkt zich door praktijkvoorbeelden, de interactieve manier van trainen en actuele cases.