Omschrijving

Het programma bestaat uit korte theoretische inleidingen, afgewisseld met inzichtgevende en praktische oefeningen. Uw eigen werkpraktijk is het uitgangspunt en u wisselt praktijkervaringen uit met de andere deelnemers. Zo leert u van elkaar en maakt u ken

Leerdoel

Na afloop van de cursus staat u steviger in uw schoenen en kunt u een afgewogen keuze maken tussen meewerken en aansturen. Daarnaast kunt u:
- uw leiderschapsstijl aanpassen aan de behoefte van uw medewerkers
- op een constructieve wijze commentaar geven

Doelgroep

u geeft operationeel leiding aan uitvoerende medewerkers met een lager of middelbaar opleidingsniveau; heeft deels dezelfde uitvoerende taken als de medewerkers aan wie u leiding geeft; combineert uitvoering en aansturing; heeft minimaal enkele maanden er

Werkvormen

De totale doorlooptijd van de training bedraagt 3 maanden. De training bestaat uit een doelstellend gesprek, 2 blokken van 2 dagen en 1 blok van 1 dag.


Doelstellend gesprek

In een persoonlijk gesprek met uw trainer bespreekt u uw achtergrond, beweegred