Omschrijving

Dag 1 Mijn omgeving, rollen, uitdagingen en dominante stijl.
- Voorbeelden en principes van de ontwikkeling van menselijk kapitaal
- Analyse van de belangrijkste betrokkenen - hun belangen versus mijn belangen
- Hoe kijk ik naar mezelf, anderen en mijn om

Leerdoel

Voordelen
- De manager als rolmodel/voorbeeld - constructieve inter-persoonlijke communicatie
- Verbeterde controle over zichzelf, over anderen en over de business, ook in turbulente tijden – prioriteiten stellen en op één lijn brengen
- Een grotere betro

Doelgroep

Managers, team- en projectleiders

Werkvormen

Praktijktoepassingen: onze didactische aanpak stimuleert de zelfkennis, bevordert de bewustwording en brengt duurzame gedragsveranderingen tot stand.

De spreiding: de trainingsdagen zijn gespreid over 3 tot 5 weken om de persoonlijke verwerking te vergem