Omschrijving

Naast korte theoretische inleidingen oefent u actief met onderhandelingssituaties. Uw eigen praktijk en dagelijkse ervaring staan hierbij centraal. De oefeningen geven u inzicht in uw valkuilen en kwaliteiten. Uw persoonlijke leerdoelen komen tijdens de i

Leerdoel

Na deze training heeft u meer inzicht in de principes en fasen van het onderhandelen. U heeft geleerd om:
- uw eigen doel te behalen zonder het belang van de ander te vergeten en de relatie te verstoren
- effectiever te onderhandelen over (deels) ongeli

Doelgroep

Projectleiders, HRM-functionarissen, MT-leden, adviseurs of leidinggevenden. Eigenlijk iedereen die in het werk onderhandelt

Werkvormen

De totale doorlooptijd van de training bedraagt 2 maanden. De training bestaat uit een doelstellend gesprek, 1 blok van 2 dagen en 1 blok van 1 dag.

Doelstellend gesprek
In een persoonlijk gesprek met uw trainer bespreekt u uw achtergrond, beweegreden om