Omschrijving

Dag 1 en 2
- Essenties van projectmanagement
- Kritische succesfactoren bij projecten
- De projectcyclus
- Stappen bij de projectvoorbereiding
- Uitgangssituatie van een project
- Definiëring van projectresultaten
- Communiceren met de opdrachtgever
- Onderhandelen en beïnvloeden
- Praktijkopdrachten

Dag 3 en 4
- Bespreking praktijkopdrachten
- Projecten opdelen en faseren
- Het inrichten van projecten
- Projectorganisatie: structuur en coördinatie
- De verzorging van informatie
- Projectplanning
- Begroten van activiteiten en resources
- Omgaan met projectrisico's
- Samenstelling van het projectplan
- Opstarten van het projectteam
- Besluitvorming
- Praktijkopdrachten

Dag 5 en 6
- Bespreking praktijkopdrachten
- Cultuur in en rond projecten
- Het aansturen van projectmedewerkers
- Beheerscycli en -instrumenten
- Tijd, geld, middelen en kwaliteit
- Voortgangsrapportages maken
- Omgaan met wijzigingen
- Informatie en overleg met de stuurgroep
- Persoonlijk praktijkplan en evaluatie

Leerdoel

Na de training bent u (beter in staat:
- de gehele projectcyclus te overzien en een gedegen projectplan te maken;
- te communiceren met opdrachtgever en omgeving over het project;
- opdracht en resultaat te formuleren;
- projecten op te delen, te faseren en in te richten;
- activiteiten en resources te plannen en te begroten;
- leiding te geven aan het projectteam en -medewerkers;
- de risico’s in en rond het project te analyseren en gerichte maatregelen te nemen;
- de beheersing van tijd, geld, informatie en kwaliteit in te richten en te bewaken;
- effectief de voortgang te volgen, bij te sturen en hierover te rapporteren;
- projecten af te sluiten.

Doelgroep

(Aankomend) projectleiders/projectmanagers en medewerkers die deeltaken op het gebied van projectmanagement vervullen.

Werkvormen

Voor aanvang van de training heeft u telefonisch een korte intake met de trainer. We trekken de praktijk naar de training toe: inleidingen naast discussies over toepassing in de eigen werksituatie en korte praktische cases, waarin u de gepresenteerde theorie kunt toepassen. In een persoonlijk feedbackgesprek wordt uw stijl van werken inzichtelijk gemaakt. Tussen de blokken past u de stof toe op uw eigen praktijk door een individuele opdracht. We wisselen methoden en technieken af met vaardigheidsonderdelen. Zoveel mogelijk sluiten we daarbij aan op uw specifieke situatie. De verhouding theorie en praktijk is 30/70.