Omschrijving

Studieprogramma:
Tijdens deze training komen, geheel in lijn met de exameneisen, de volgende onderwerpen aan de orde:

- Inleiding projectmatig werken
- Kernbegrippen projectmatig werken
- Projectmanagement en PRINCE2®
- Relatie tussen projecten en bedrijfsdoelstellingen

- PRINCE2®-Projectmanagement
- De 7 principes van PRINCE2®
- De 7 thema’s van PRINCE2®
- De 7 processen van PRINCE2®
- Rollen, taken en verantwoordelijkheden in een PRINCE2®-project.
- Opzet, inhoud en beheersing van een PRINCE2®-project(plan)

- Examentraining
- PRINCE2® Foundation oefenexamen
- Examentips en oefeningen

Certificaat
De training wordt afgerond met het officiële PRINCE2® Foundation-examen, dat onder auspiciën van APMG-Benelux wordt afgenomen. Met dit examen kunt u het officieel erkende certificaat PRINCE2® Foundation behalen.

Leerdoel

Deze training is bijzonder praktijkgericht van opzet. De training wordt verzorgd door ervaren projectmanagers met veel kennis van de PRINCE2®-projectmanagementmethode. Tijdens de training leert u de PRINCE2®. methode op hoofdlijnen beschrijven. Er wordt aandacht besteed aan de succes- en faalfactoren van projectmatig werken. Ook de relatie van projecten tot de dagelijkse bedrijfsvoering van een organisatie komt nadrukkelijk aan de orde. De vertaalslag van theorie naar werksituatie staat bij deze training zeer hoog in het vaandel.

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor project-medewerkers of aankomend projectleiders binnen kleinere projecten, die zich willen voorbereiden op het examen PRINCE2® Foundation.

Werkvormen

Dagopleiding
De dagopleiding wordt verzorgd op woensdag of zaterdag. Deze opleiding duurt 2 maanden en omvat 3 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Avondopleiding
De avondopleiding wordt verzorgd op maandag-, dinsdag- of donderdagavond. Deze opleiding duurt 2 maanden en omvat 6 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.