Omschrijving

Het programma van de opleiding Vaardigheden personeelsmanagement omvat de volgende onderdelen:
- introductie en persoonlijk leerdoel
- selectie- en wervingsgesprekken
- functionerings- en beoordelingsgesprekken
- omgaan met weerstanden
- ziekteverzuim- e

Leerdoel

U wilt een gerespecteerde, professionele gesprekspartner zijn tijdens bijvoorbeeld adviesgesprekken, onderhandelingen of het oplossen van conflicten. Natuurlijk is de juiste kennis daarbij onontbeerlijk. Het beschikken over de juiste vaardigheden is hierb

Doelgroep

Intercedent, medewerker personeelszaken of HRM-adviseur, opleidingsfunctionaris, leidinggevende of (lijn)manager.

Werkvormen

U oefent veel, niet alleen tijdens de bijeenkomsten, maar voornamelijk ook binnen uw eigen organisatie. De lessen zijn zeer interactief. Hierdoor leert u veel van de andere deelnemers en vice versa. U houdt een persoonlijk logboek bij. Hierin werkt u uw i