Omschrijving

Het programma van de opleiding Vaardigheden personeelsmanagement omvat de volgende onderdelen:
- introductie en persoonlijk leerdoel
- selectie- en wervingsgesprekken
- functionerings- en beoordelingsgesprekken
- omgaan met weerstanden
- ziekteverzuim- en slechtnieuwsgesprekken
- ontwikkelgesprekken

Leerdoel

U wilt een gerespecteerde, professionele gesprekspartner zijn tijdens bijvoorbeeld adviesgesprekken, onderhandelingen of het oplossen van conflicten. Natuurlijk is de juiste kennis daarbij onontbeerlijk. Het beschikken over de juiste vaardigheden is hierbij van essentieel belang. Naast een aantal vaste onderwerpen staat in deze vaardigheidsopleiding uw persoonlijke leerproces centraal. Tijdens deze opleiding leert u uw eigen mogelijkheden en valkuilen kennen om zo vervolgens een succesvolle gesprekspartner te zijn in de dagelijkse praktijk. Een must voor elke HRM functionaris

Doelgroep

Intercedent, medewerker personeelszaken of HRM-adviseur, opleidingsfunctionaris, leidinggevende of (lijn)manager.

Werkvormen

U oefent veel, niet alleen tijdens de bijeenkomsten, maar voornamelijk ook binnen uw eigen organisatie. De lessen zijn zeer interactief. Hierdoor leert u veel van de andere deelnemers en vice versa. U houdt een persoonlijk logboek bij. Hierin werkt u uw individuele leerdoelen verder uit en reflecteert u op het toepassen van de nieuwe vaardigheden in uw dagelijkse praktijk. Tijdens het eindgesprek laat u zien dat u de aangeleerde vaardigheden succesvol toe kunt passen. De beoordeling van het logboek, uw actieve aanwezigheid en het eindgesprek bepalen of u de opleiding positief afrondt.