Omschrijving

Studiejaar 2
- Leven & Interieur
- Photoshop
- Verbouwingsplan woon/werksituatie

- Illusie & Interieur
- Technisch tekenen
- Interieur- en architectuurbeschouwing
- Theaterproject

- Imago & Interieur
- 2D Computertekenen
- Vormgevingsconcept winkelinrichting

- Exterieur & Interieur
-3D Computertekenen
- Vormgevingsconcept en ontwerpplan
- interieur en exterieur

Studiejaar 3
- Meubel & Interieur
- 3D Computertekenen / Photoshop
- Theoretisch programma moderne architectuur
- Meubelvormgeving in relatie met het interieur

- Architectuur & Interieur
- Gecombineerde visualisatietechnieken
- Portfolio
- Kleinschalig architectuurproject

- Eindproject vormgeving
- Ontwikkelen en concretiseren van een vormgevingsconcept voor interieur / kleinschalige architectuur / meubel

Werkvormen

De opleiding interieurvormgeving duurt drie jaar. Nadat het eerste studiejaar met voldoende is afgerond, start de student met het tweede studiejaar. In dit jaar zijn de projecten specifiek gericht op interieurvormgeving (interieurarchitectuur). Veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen en vormgeven van concepten voor diverse projecten in publieke en openbare ruimten, waarbij ruimtelijk en constructief werken van groot belang is.
Ook wordt de student dit jaar intensief getraind in Photoshop, 2D en 3D computertekenen.

In de eerste helft van het derde studiejaar ligt de nadruk op conceptueel ontwerpen met betrekking tot meubelvormgeving en kleinschalige architectuur en extra verdieping in het interieurvak.
Het laatste half jaar werkt de student aan een gegeven eindopdracht. Tijdens deze periode vindt een intensieve begeleiding plaats. Het eindexamenproject wordt beoordeeld door diverse vakdocenten en gecommitteerden. Bij voldoende beoordeling van het eindexamen ontvangt de student het Perkdiploma Interieurvormgeving (interieurarchitectuur).

Het concretiseren van conceptuele ontwerpen naar uitvoerbaarheid is in studiejaar 2 en 3 een vereiste.

Toelating

Het aanvangsniveau moet minimaal een MBO denkniveau zijn.