Omschrijving

Eerken met onderstaande basisgereed-schappen
- tekenen van rechte lijnen
- tekenen van vierkanten en rechthoeken
- trekken van cirkels
- maken van bogen
- verwijderen van lijnen
- opmeten van objecten
- maken van hulplijnen
- inkleuren van vlakken
-

Leerdoel

De cursus SketchUp Essentieel 1 is een uitstekende keuze om op eenvoudige wijze SketchUp te leren gebruiken. Deze cursus is bedoeld voor diegene die nog weinig of geen 3 Dimensionale tekenervaring hebben en zo snel mogelijk met SketchUp aan de slag willen

Toelating

Geen specifieke eisen, het is handig als u muis/window vaardig bent, op de hoogte bent van wiskundige termen als rechthoek, veelhoek, evenwijdig, loodrecht etc.