Omschrijving

Eerken met onderstaande basisgereed-schappen
- tekenen van rechte lijnen
- tekenen van vierkanten en rechthoeken
- trekken van cirkels
- maken van bogen
- verwijderen van lijnen
- opmeten van objecten
- maken van hulplijnen
- inkleuren van vlakken
- vlakken tot 3D objecten optrekken
- verplaatsen van objecten
- draaien van objecten
- evenwijdige lijnen maken
- orbit, kantelen van aanzicht
- pan, verschuiven van aanzicht
- zoom, vergroten of verkleinen van aanzichten

Begrip van de lagenstructuur
- werken met de lagenstructuur
- uitleg van de statusbalk

Begrip van de plakkerigheid van de geometrie.

Logische opbouw van componenten en groepen:
- componenten maken

Google Warehouse en Google Earth
- importeren van foto als ondergrond
- model of component importeren uit het
Google 3D Warehouse
- model naar het Google 3D Warehouse
exporteren

Leerdoel

De cursus SketchUp Essentieel 1 is een uitstekende keuze om op eenvoudige wijze SketchUp te leren gebruiken. Deze cursus is bedoeld voor diegene die nog weinig of geen 3 Dimensionale tekenervaring hebben en zo snel mogelijk met SketchUp aan de slag willen. SketchUp maakt het mogelijk om op basis van het zo vertrouwde potlood en papier te schetsen binnen een referentiekader van waaruit de werkelijkheid kan worden geïnterpreteerd.

Toelating

Geen specifieke eisen, het is handig als u muis/window vaardig bent, op de hoogte bent van wiskundige termen als rechthoek, veelhoek, evenwijdig, loodrecht etc.