Omschrijving

Kennis en inzicht WOR
- Doel medezeggenschap/Wet op de Ondernemingsraden
- Functie en plaats van de OR in de onderneming
- Vertegenwoordigen en belangenbehartiging
- Rechten en bevoegdheden van de OR
- Bijzondere aandacht voor:
- sociaal/personeelsbeleid/HRM/Arbo- en verzuim
- belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid
- financiële verslaglegging
- praktijksituaties

OR in de praktijk
- Werkwijze en functioneren van de OR zelf:
- reglement
- voorzieningen/faciliteiten
- vergaderen en besluitvorming
- Het overleg en de samenwerking met de bestuurder/directie
- Het contact met de achterban
- OR-lidmaatschap combineren met je eigen werk
- Tips en valkuilen
- Leer- en actiepunten

Leerdoel

Na de cursus heeft u kennis van en inzicht in:
- het doel en de inhoud van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
- de functie en de rol van de OR in de onderneming
- de bijdrage van de OR aan goede besluitvorming met behoud van slagvaardigheid
- de bevoegdheden van de OR in de praktijk
- de communicatie met de achterban
- uw rol, verantwoordelijkheden en taken als OR-lid

Doelgroep

Startende OR-leden die praktische basiskennis willen verwerven om hun nieuwe taak als OR-lid optimaal te kunnen vervullen en daarmee de juiste balans te vinden tussen personeelsbelangen en bedrijfsbelang.

Werkvormen

Bij IMK Opleidingen begint het leren al direct na inschrijving. Wij bieden u een breed leerconcept, waarvan de training de kern vormt. Vooraf ontvangt u digitaal een preview van het lesmateriaal inclusief voorbereidingsopdracht. De training zelf is bijzonder interactief, met de nadruk op het toepassen van de theorie. Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Tussentijds onderhoudt u contact met uw leerpartner en/of medecursisten en werkt u aan een specifieke opdracht. Na afloop is het toepassen in de werksituatie van groot belang. U kunt blijven sparren met uw leerpartner en nog zes weken gebruik maken van e-coaching met uw trainer.