Omschrijving

Binnen dit moduul worden de volgende onderwerpen behandeld:

Basiskennis hout
Dit hoofdstuk behandelt 17 houtsoorten, het herkennen van hout, de eigenschappen van deze houtsoorten, de duurzaamheid en de kenmerken. Tevens komt het keuren, sorteren en de regelgeving aan de orde.

Boskennis
Dit hoofdstuk geeft de cursist informatie over de verschillende typen bos, groeiplaatsfactoren, functies van het bos, verschillende soorten bosbeheer en wereldhoutproductie.

Houtveredeling
Dit hoofdstuk verstrekt informatie over het drogen van hout, houtverduurzaming, lamineren, vingerlassen en lijmen. Ook nieuwe ontwikkelingen als acetyleren en Plato worden behandeld.

Bewerkingen
In dit hoofdstuk worden de machinale houtbewerkingen behandeld. Verder wordt er aandacht besteed aan verbindingen en de oppervlakte-afwerking.

Plaatmaterialen
In het kort wordt hier ingegaan op de soorten plaatmaterialen, de afzetmarkten en de toepassingsmogelijkheden. In het moduul Plaatmaterialen worden deze onderwerpen verder uitgediept.

Toepassingen
In dit hoofdstuk worden de verschillende gebruiksmogelijkheden van hout, zoals de bouw, weg- en waterbouw, interieur, recreatie en verpakking behandeld.

Leerdoel

Het opdoen van praktisch toepasbare basiskennis.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (aankomende) commerciële medewerkers. Zowel personen met een technische als commerciële achtergrond komen in aanmerking. Ervaring binnen de branche is niet noodzakelijk

Werkvormen

De opleiding Commercieel Technisch medewerker Houthandel is opgebouwd uit zes modulen. Na het behalen van de modulen Basiskennis en Commercie kan men zich specialiseren in moduul Naaldhout, moduul Loofhout of moduul Plaatmaterialen. Samen met het moduul Bouwen met hout vormt dit respectievelijk de deelkwalificaties Naaldhout, Loofhout of Plaatmaterialen. Als aanvulling hierop bestaat de mogelijkheid een moduul Bouwmaterialen te volgen. Dit moduul is facultatief en vooral bedoeld voor houthandelaren die ook bouwmaterialen in hun pakket hebben.