Omschrijving

- Het familiebedrijf
- Mijn positie en persoonlijkheid
- Bedrijfsoverdracht
- Ondernemen
- Geldzaken
- Familie(bedrijfs)historie
- Goed bestuur
- Financiële strategie
- Van generatie op generatie
- Hoe verder

Leerdoel

- Inzicht in de belangen van familie, aandeelhouders en bedrijf.
- Ontdekken van de relatie met de roots en het verleden (rentmeesterschap)
- Toepassen van nieuwe inzichten over eigen kwaliteiten, gedrag, leiderschap en een persoonlijk ontwikkelplan.
- Uitbreiding van netwerk, gerelateerd aan het familiebedrijf.
- Aanleren van instrumenten voor de verkrijging van een waardevol en innoverend ondernemerschap in de toekoemst.