Omschrijving

Tijdens deze cursus komt het volgende aan de orde:
- Relatie NEN 3140 met Arbo-wet en Europese normen;
- De NEN3140:2011;
- Risico's van elektriciteit;
- Elektriciteitsvoorziening, opbouw van installaties, stroomstelsels;
- Beheren van installaties;
- Bev

Leerdoel

Tijdens deze cursus leert u de eisen die de NEN 3140:2011 aan het veilig werken stelt, waarover de medewerkers geïnstrueerd moeten worden en hoe de nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden geregeld zijn.

Doelgroep

Personen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de NEN 3140 en die aangewezen zijn (of worden) als installatie- en / of werkverantwoordelijke.

Toelating

Een elektrotechnische achtergrond op MBO niveau