Omschrijving

Tijdens deze cursus komt het volgende aan de orde:
- Relatie Arbo-wet en NEN 3140;
- De nieuwe NEN3140:2011;
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse personen;
- Wie mag welke werkzaamheden uitvoeren;
- Vastleggen van bevoegdheden en verantw

Leerdoel

Medewerkers die aan elektrische installaties werken moeten volgens de NEN 3140 periodiek worden geïnstrueerd. Tijdens deze instructie staat het veilig werken aan en in de buurt van elektrische installaties centraal.

Doelgroep

Elektromonteurs, mechanische monteurs, servicemonteurs en medewerkers die in de buurt van elektrische installaties werken en die worden aangewezen als Vakbekwaam Persoon

Toelating

Elektrotechnische achtergrond op LBO niveau