Omschrijving

Tijdens deze cursus komt het volgende aan de orde:
- Gevaren van elektriciteit
- Procedures bij het werken aan elektrische installaties
- Spanningsloos werken
- In de nabijheid van spanningvoerende delen werken
- Routinehandelingen
- De werkplek
- Omgevi

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus zijn de personen, die in een organisatie zijn aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon, bevoegd diverse (eenvoudige) elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren. De cursus is specifiek bedoeld voor niet-elektrotechnici.

Doelgroep

personen, die in hun organisatie een aanwijzing hebben (of zullen krijgen) tot Voldoend Onderricht Persoon in het kader van de NEN 3140. Deze personen hoeven geen elektrotechnische achtergrond te hebben.

Toelating

Voor deze cursus is geen speciale vooropleiding vereist.