Omschrijving

De training behandelt drie hoofdthema's in gescheiden blokken. In blok 1 staat bewustwording centraal: hoe komt u over op anderen? Blok 2 richt zich op interactie. U leert hoe u beter over kunt komen op mensen waarmee u samenwerkt. In blok 3 gaan wij in op uw uiterlijke verschijning en persoonlijke presentatie.

Feedback
Een belangrijk kenmerk van deze training is het geven en ontvangen van feedback. Wij houden u tijdens de training een 'spiegel' voor. Om het effect hiervan te vergroten, maken we video-opnames. U kunt deze na afloop van elk blok bekijken op de digitale leeromgeving van Schouten & Nelissen.

Thema's
De volgende thema's komen aan de orde:
- persoonlijke presentatie
- lichaamstaal, houding, beweging, mimiek en stem
- de kunst van het luisteren en kijken
- herkennen van gedrag en relaties
- afstemmen in interactie
- feedback geven en ontvangen
- overtuigen
- beïnvloeden
- uiterlijke verschijning

Tijdens de training Persoonlijke uitstraling: overkomen zoals ú wilt koppelen we theorie direct aan oefeningen. Hierdoor leert u inzichten die u verworven heeft direct te vertalen naar uw eigen praktijk.

Leerdoel

Na afloop van de training Persoonlijke uitstraling: overkomen zoals ú wilt weet u welk effect u met uw uitstraling heeft op anderen.

Daarnaast:
- weet u hoe u non-verbaal gedrag bewust kunt inzetten
- presenteert u zichzelf zoals u wilt
- weet u welke kleding bij u past en hoe u uw lichaamstaal effectief kunt gebruiken, waardoor u krachtig overkomt
- wint u aan authenticiteit en kunt u anderen beter overtuigen
- hebben anderen een completer beeld van u, waardoor uw kwaliteiten beter naar voren komen
- kunt u zich duidelijker profileren binnen uw organisatie
- heeft u meer impact
- komt u (afhankelijk van waar u naar streeft), rustiger, zelfverzekerder, overtuigender of toegankelijker over op collega's, klanten of uw baas

Doelgroep

wilt weten hoe u op anderen overkomt en wilt werken aan uw overtuigingskracht; uzelf beter profileren tijdens overleg, vergaderingen of functioneringsgesprekken; heeft het idee dat uw wensen en ideeën niet gehoord worden of u merkt dat anderen defensief o

Werkvormen

In een persoonlijk gesprek met uw trainer bespreekt u uw achtergrond, beweegreden om deel te nemen en wederzijdse verwachtingen. Samen formuleert u leerdoelen, mogelijk met behulp van een online competentiescan. U krijgt trainingsmaterialen mee en in veel gevallen ook een voorbereidende opdracht. Dit gesprek duurt een uur en vindt plaats op ons kantoor in Zaltbommel