Omschrijving

Van monteurs wordt verwacht dat zij een storing snel en adequaat kunnen oplossen. Hiervoor dienen zij te beschikken over vaardigheden om problemen gestructureerd en veilig aan te pakken. Een gedegen basiskennis van relevante technische begrippen als relai

Leerdoel

- Storingen doelmatig kunnen oplossen en registreren. U verzamelt informatie over oorzaken van storingen, beredeneert en meet waar de oorzaak zich bevindt en verhelpt de storing met uw (nieuwe) kennis
- Werkzaamheden op veilige wijze uitvoeren op het nive

Doelgroep

Beginnende service-, storings- en onderhoudstechnici die dagelijks worden geconfronteerd met storingen in moderne industriële installaties.

Werkvormen

In ons practicum voert u onder deskundige leiding opdrachten uit. Deze opdrachten zijn gebaseerd op situaties die u in de praktijk zult tegenkomen. U gaat echte storingen analyseren en deze -structureel oplossen. De installaties waaraan u werkt beschikken

Toelating

Minimaal een LTS-E vooropleiding in combinatie met praktische werkervaring in een elektrotechnische omgeving of de cursus Elektrisch Schakelen is een must.