Omschrijving

Een storing komt nooit gelegen en kan aanzienlijke gevolgen voor uw organisatie hebben. Het snel kunnen vinden en oplossen van de oorzaak is dan ook van groot belang. In deze tweedaagse cursus leert u op een gestructureerde wijze storingzoeken in hydrauli

Leerdoel

- Op een gestructureerde wijze storingzoeken met behulp van schema’s en meetinstrumenten
- Storingen analyseren en verhelpen
- Installaties na een storing opnieuw afstellen, inregelen en in bedrijf stellen

Doelgroep

Onderhouds- en storingstechnici die storingen moeten verhelpen in hydraulische installaties

Werkvormen

Tijdens het practicum oefent u, onder deskundige begeleiding, de diverse onderdelen die u geleerd heeft. U krijgt met echte storingen aan hydraulische installaties te maken die u analyseert en - structureel - oplost. De opdrachten zijn gebaseerd op situat

Toelating

Kennis van hydraulische componenten en het kunnen lezen van hydraulische schema’s is een vereiste.