Omschrijving

De AVOC-cursussen zijn in de 1e plaats praktijkgericht, dat wil zeggen: afgestemd op de specifieke vaardigheden waarover de cursist in de parktijk moet kunnen beschikken. Vaak ligt hierbij de nadruk op spreekvaardigheid, maar een AVOC-cursus kan ook worde

Doelgroep

Beginners en gevorderden

Werkvormen

Elke kandidaat wordt uigenodigd voor een orienterend gesprek. Hierin worden de persoonlijke wensen en behoeften in kaart gebracht en er kan een test worden afgenomen. Na deze kennismaking komt AVOC met een studieadvies en een kostenbegroting, waarin reken