Omschrijving

Theorie:
- Waarom kitten worden gebruikt
- Toepassingsgebieden van kitten
- Het aanbrengen van een kitvoeg bij diverse constructies
- Keuze voor een kit maken
- Eigenschappen van kitten
- Gebruik van gereedschappen
- Gezondheid, veiligheid en milieu

Prak

Leerdoel

Vaak hebben de opdrachtgever en de verwerker hoge verwachtingen van kit als redmiddel bij bouwfouten of van kit als bewust gekozen bouwmateriaal. Hoge herstelkosten zijn het gevolg als de kitvoeg niet aan de verwachtingen voldoet.

Om deze problemen te vo

Doelgroep

Medewerkers die met enige regelmaat kitvoegen aanbrengen.