Omschrijving

Programma:
- De functie van personeelsmanagement binnen de organisatie
- De rol van het management
- Effectieve werving en het voeren van selectiegesprekken
- Het verhogen van de motivatie en inspiratie van uw personeel
- Het ontwikkelen van medewerkers
- Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
- Relevante wetgeving
- Arbeidscontract en beloningsstructuren
- Verzuimbegeleiding en verzuimgesprekken
- Personeelsgesprekken en gespreksvaardigheden
- Praktijksituaties en -voorbeelden
- Persoonlijk actieplan

Leerdoel

- U brengt uw kennis en inzicht in personeelsmanagement naar een hoger niveau
- U kent de verschillende HRM-instrumenten en leert ze hanteren
- U leert hoe u uw medewerkers effectiever kunt motiveren en ontwikkelen
- U krijgt bekendheid en oefent met personeelsgesprekken (functionerings- en beoordelingsgesprekken, selectiegesprekken, slechtnieuwsgesprekken)
- U krijgt inzicht in de relevante wetgeving en verzuimbegeleiding
- U stelt een persoonlijk actieplan op

Doelgroep

Iedereen die op praktische wijze inzicht wil krijgen in de voornaamste elementen van personeelsmanagement.

Werkvormen

Voorafgaand aan de training vindt er een schriftelijke intake plaats. Op basis hiervan stelt u uw persoonlijke doelstellingen vast. Onder leiding van een ervaren trainer wordt de theoretische invulling van onderwerpen zoals werven, selecteren, ontwikkelen, belonen en wetgeving afgewisseld met korte, praktische oefeningen en cases. In praktijkgerichte rollenspelen werkt u actief aan het verbeteren van uw gespreksvaardigheden in de diverse personeelsgesprekken. U krijgt gerichte feedback. Door onder meer het inbrengen van eigen cases, wordt de training gericht op de eigen dagelijkse praktijk. Als afsluiting stelt u een persoonlijk actieplan op, dat u ondersteunt bij het toepassen van het geleerde in de eigen functie