Omschrijving

Bij deze tweedaagse cursus ligt het accent op aansturen van (servo) assen met TwinCAT NCI. Er wordt vanuit gegaan dat de cursist al vertrouwd is met TwinCAT

Voor meer informatie contact opnemen met Beckhoff Nederland.

Toelating

Kennis van PLC's en programmeren. Kunnen omgaan met Windows '95, '98, NT, 2000, XP en/of Windows 7. TwinCAT voor professionals training.