Omschrijving

- Voorbehandelingsmethoden
- Afplaktechnieken
- Keuze spuitapparatuur, gebruik juiste onderdelen
- Het juist instellen van apparatuur
- Spuittechnieken
- Reinigen apparatuur
- Onderhoud van apparatuur
- Veiligheid gezondheid en milieu

Leerdoel

De deelnemer leert in deze training efficient, deskundig en veilig werken met de genoemde apparatuur.

Doelgroep

Uitvoerende medewerkers in de schildersbranche.