Omschrijving

Het uitgangspunt van een taalprogramma bij Regina Coeli is altijd uw eigen doelstelling op persoonlijk of zakelijk gebied. Wat wilt u precies met de taal gaan doen? We vertalen uw communicatiedoelstellingen in leerdoelen. Zo werkt u specifiek aan datgene waar u de vreemde taal voor wilt gebruiken.

Hebt u een nog specifieker doel, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een zakendeal, het geven van presentaties, of onderhandelen? Ook dan kunnen wij u zeer gericht helpen uw doel te bereiken.

Leerdoel

Bij Regina Coeli leert u meer dan alleen een taal. Wij belichten ook sociale en culturele aspecten van het land waar u de taal gaat gebruiken. Welke belangrijke verschillen zijn er met uw eigen land? Welke invloed hebben die op de taal? Het resultaat is dat u effectief en met zelfvertrouwen kunt communiceren in de vreemde taal.

Persoonlijk programma
Uw leerdoelen zijn altijd het beoogde resultaat van de taaltraining. Omdat u bij Regina Coeli privélessen hebt, kunnen we garanderen dat u uw eigen persoonlijke programma volgt. U werkt tijdens de training alleen aan uw eigen leerdoelen. Wij stemmen ons lesaanbod en het tempo van de les af op uw mogelijkheden. Toch ligt er bij Regina Coeli niets vast, want als het nodig blijkt te zijn, kunnen wij uw trainingsprogramma aanpassen.

Werkvormen

Om in korte tijd een optimaal resultaat te kunnen bereiken is een efficiënte aanpak noodzakelijk. Daarom krijgt u bij ons eerst een adviesgesprek en maken we vooraf een analyse van uw taalkennis.
Uw doel Onze analyse Uw resultaat Uw programma Tijdens het adviesgesprek bespreken we de volgende punten:
- Wat is uw taalniveau nu en welk niveau
wilt u bereiken?Wat wilt u precies met de
taal gaan doen?
- In welke situaties gaat u de taal
gebruiken?
Wat is uw leerstijl en welke ervaring hebt u met het leren van vreemde talen?
Zo komen we tot een programma waarin uw specifieke communicatiebehoefte is opgenomen. Daarnaast zijn de duur, de opzet en de inhoud van het programma afgestemd op uw persoonlijke doelstellingen.