Leerdoel

De cursus is erop gericht om aan de hand van specifieke thema’s uw spreekvaardigheid op een hoger niveau te brengen.

Werkvormen

Elke les heeft een bepaald thema. Aan de hand van dit thema wordt de les vorm gegeven.
Door middel van diverse gevarieerde activiteiten oefen je het toepassen van de taal (binnen het thema).

Natuurlijk ligt de nadruk op het spreken. Daarnaast komen lezen