Omschrijving

Algemene conversatie:
Spreekvaardigheid:

■Luistervaardigheid
■Woordenschat
■Rollenspelen
Leesvaardigheid:

■Lezen van handleidingen
■Veiligheidsvoorschriften
■Informatie geven over bedrijf en product
Technische conversatie:

■Uitleg over je werk
■Informatie en instructies vragen
■Informatie en instructies krijgen
■Werkoverleg
■Klanten te woord staan
■Klanten rondleiden

Leerdoel

Het leren spreken van Engels waarbij de nadruk op de technische termen ligt

Doelgroep

Productiemedewerkers, monteurs, machinewerkers en installateurs

Toelating

Minimaal mavo- of een gelijkwaardig niveau en en basisniveau spreekvaardigheid Engels.