Omschrijving

- Telefonische vaardigheden
- Presenteren van uzelf
- Presenteren van uw organisatie
- Bezoek ontvangen
- Schrijfvaardigheid

Leerdoel

Na de training Zakelijk Duits spreekt u met meer zelfvertrouwen Duits. U leert de taal vloeiender spreken en uw luistervaardigheid neemt aanzienlijk toe. Uw woordenschat wordt uitgebreid en u leert de taal te gebruiken in zowel het zakelijke verkeer als i

Doelgroep

Iedereen die binnen zijn functie in contact komt met de Duitse taal.

Werkvormen

Voorafgaand aan de training Zakelijk Duits vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Aan de hand van deze persoonlijke leerdoelen gaat u met een ervaren trainer de interactieve training Zakelijk Duits tegemoet. U