Omschrijving

De inhoud is vooral gericht op het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. De onderwerpen zijn gerelateerd aan zakelijke situaties

Leerdoel

- taalvaardigheid en -begrip verbeteren voor praktisch dagelijks gebruik
- uw vocabulaire uitbreiden
- Begrip van taalgebruik in dagelijkse situaties
- Doeltreffend en efficiënte communicatievaardigheden ontwikkelen

Werkvormen

Bij deze praktijkgerichte groepstrainingen ligt het accent op het verbeteren van uw spreek- en luistervaardigheid. U wordt betrokken in rollenspelen, dialogen en groepsdiscussies, die uw zelfvertrouwen bevorderen, uw woordenschat vergroten en uw inzicht i