Omschrijving

De inhoud is vooral gericht op het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid. De onderwerpen zijn gerelateerd aan zakelijke situaties

Leerdoel

- taalvaardigheid en -begrip verbeteren voor praktisch dagelijks gebruik
- uw vocabulaire uitbreiden
- Begrip van taalgebruik in dagelijkse situaties
- Doeltreffend en efficiënte communicatievaardigheden ontwikkelen

Werkvormen

Bij deze praktijkgerichte groepstrainingen ligt het accent op het verbeteren van uw spreek- en luistervaardigheid. U wordt betrokken in rollenspelen, dialogen en groepsdiscussies, die uw zelfvertrouwen bevorderen, uw woordenschat vergroten en uw inzicht in de grammaticale structuren verbeteren.

In de trainingen prevaleert het handig gebruik van de taal in de dagelijkse praktijk boven een diepgaande kennis van de grammatica. Tijdens de trainingen wordt zoveel mogelijk de te leren taal gesproken. Het rendement van de training is uiteraard mede afhankelijk van uw eigen motivatie, leertempo en aanwezigheid. Huiswerk en zelfstudie verhogen de effectiviteit van de training.