Omschrijving

Inleiding:
- intro gevorderden CAD
- starten van AutoCad met dialoogbox of met template
- maken van een template
- veranderen van de opstartmodule en template
- onderzoek in OptionS

Meer mogelijkheden met eenvoudige commando's:
- rechtmuismenu en commandoregel
- Pline, Circle, Arc, Rectangle, Double Lines, Multilines

Extra teken commando's
- fields
- table
- purge dialoogbox
- drawing properties

Toolpalletes:
- Objecten toevoegen aan toolpalletes

Werken met layer states:
- converteren van lagen
- tonen van lagen
- layer previous
- layerfilter

CAD Standards:
- maken van een standard file
- configureren van een standard file
- controleren van de tekening

Leerdoel

Deze training richt zich op de dieper liggende technieken en de uitgebreide commandos van AutoCAD. Technieken die het werkproces versnellen, die het tekenwerk en printwerk deels automatiseren, of technieken om externe tekeningen te bewerken. Regelmatig wordt teruggegrepen naar commandos uit de basiscursus, om die eens van dichterbij te bekijken.

Toelating

Goede basiskennis is gewenst