Leerdoel

Na afloop van de cursus is de cursist in staat om zelfstandig en op gestructureerde wijze AutoCAD tekeningen te maken. Alle 2D-tekencommando’s komen in de cursus aan bod om goede technische tekeningen te produceren. In de training maken wij gebruik van on

Doelgroep

Aan deze basiscursus kan iedereen deelnemen die de AutoCAD-software wil leren gebruiken of hier indirect mee te maken krijgt.

Toelating

Om aan deze training te kunnen deelnemen is kennis van Windows gewenst. Daarnaast dient u 2D-tekeningen te kunnen maken of lezen in uw eigen vakgebied