Omschrijving

Basisvaardigheden:
- Tekenen van lijnen, cirkels en complete figuren
- Tekenen van polylijnen, traces, multy-lines, poly-lines, enz
- Werken met OSNAP
- Kopiëren, verplaatsen, roteren, offset, wijzigen, enz.
- Zoom en pan, enz
- Werken met symbolen (oproepen, roteren, verschalen)
- Werken met teksten
- Plotten en printen

Geavanceerde tekenvaardigheden:
- Opzetten van tekeningen met een CAD-systeem
- Werken met lagen (aanmaken, wijzigen, verplaatsen, enz.)
- Arceringen toepassen en instellen
- Verschillende kleuren en lijntypes instellen en toepassen
- Verschalen, verlengen en verkorten (stretching)
- Aanmaken en wijzigen van eigen symbolen
- Bematen van tekeningen
- Tekeningdelen overzetten naar ander tekeningen
- Introductie Modelspace en Paperspace werken
- Opzetten van en werken met prototype-tekeningen
- Onderzoek-commando’s

Leerdoel

Na het doorlopen van de basiscursus kunt u alle voorkomende 2-D basisniveau tekenwerk uitvoeren, en al een redelijke productie maken maar u moet nog ervaring op doen

Doelgroep

De startende AutoCAD tekenaar

Werkvormen

In de cursus AutoCAD basis leert u omgaan met het technische tekenprogramma AutoCAD.

U leert 2d tekeningen maken en wijzigen, tekeningen printen. Onderdelen uit de cursus zijn bijvoorbeeld het tekenen van diverse objecten, teksten plaatsen, arceren en maten invoeren.

Slimme tekentechnieken zoals het werken met bewerkingscommando’s, blocks en referentietekeningen komen aan de orde.

Het leren maken van gebruikersinstellingen en templates maken van de cursus een complete basiscursus.

U leert in deze cursus werken met de meest gebruikte commando’s zodat u snel tekeningen kunt maken, aanpassen en printen/plotten.

Alle commando’s en technieken voor het maken van standaard tekeningen wordt in deze cursus behandeld.

Efficiënt omgaan met het programma is een belangrijk onderdeel van de cursus, hierdoor kunt u snel een hoge productiviteit behalen.